o[

Introduction | Research | Members | Publications | Conference Presentation | Life in lab. | blog | Access | Link | Index

X^bt

Professor
Fuminori Misaizu

misaizu/@ m.tohoku.ac.jp
Associate Professor
Naoki Kishimoto

kishimoto/ @m.tohoku.ac.jp
Assistant Professor
keijiro Oshimo

Keijiro Ohshimo

ohshimo/ @m.tohoku.ac.jp


mہE>
<DIV id=
D2

Keizo Tsukatmoto

D1

Hiroshi Hoshino

マスター

M2

Hiroshi Tahara
M2

Ryouichi Moriyama
M1

Kanako Konno
M1

Kenichi Okutsu
M1

Takaki Tokiwa
M1

Naoya Norimasa
M1

Jenna Wu


ww

B4


Tatsuya Komukai

B4

Tohru Takahashi
B4

Hiroto Taga
B4

Yoshinori Nakamura
B4

Isamu Mizuuchi
B4

Kenichiro Yamazaki
B3

Kengo Akimoto
B3

Shouhei Azuma
B3

Ryuki Sato
B3

Manami Harayama
B3

Keita Fujimoto

Top

Secretary

Tomoko Tada

ttada/ @m.tohoku.ac.jp